810 Car Phone - Indbakke

background image

Indbakke

Når du har modtaget en SMS, vises

-

indikatoren og antallet af nye beskeder
på displayet sammen med meddelelsen
om, at

Nye beskeder modtaget

.

Eventuelle korte beskeder, der er sendt til biltelefonen, vises i
den rækkefølge, de modtages i. Ulæste tekstbeskeder angives
med

, og læste tekstbeskeder angives af symbolet

.

En blinkende SMS-indikator

betyder, at hukommelsen til

beskeder er fyldt. Hvis du vil kunne sende eller modtage en ny
besked, skal du først slette nogle af de gamle.

Hvis du har modtaget mere end én tekstbesked:
X Vælg menuen

Beskeder

, og tryk på

for at åbne den.

X Vælg

Indbakke

, og tryk på

for at få vist listen over

beskeder.

X Rul med

til den ønskede besked, og tryk på

for at

læse den.

X Rul med

for enten at gennemse beskeden eller få vist

selve beskeden, afsenderen eller afsenderens
telefonnummer og datoen og klokkeslættet, hvor beskeden
blev modtaget.

Biltelefonen leveres med flere valg til håndtering af den valgte
besked:
X Tryk på

.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed, og tryk på

for at vælge den.