810 Car Phone - Oplysning af hukommelsesstatus

background image

Oplysning af hukommelsesstatus

Med denne valgmulighed kan du få vist den ledige lagerplads i
biltelefonens hukommelse (i %).

Med start fra standby-displayet:
X Vælg

Kontakter

, og tryk på

.

X Rul med

til

Hukommelsesstatus

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Du kan nu se hukommelsesstatus på displayet.