810 Car Phone - XDW-1R-display (Pos.2)

background image

XDW-1R-display (Pos.2)

Holderen til displayenheden skal fastgøres til
instrumentbrættet eller til en anden placering i førerområdet,
hvor displayet klart er synligt for brugeren, men ikke forhindrer
styring eller betjening af køretøjet.
Hvis du har spørgsmål angående installation af biltelefonen,
skal du spørge serviceteknikeren, der er klar til at give dig
oplysninger om den mest ideelle montering af displayenheden i
køretøjet. Nogle monteringssystemer kræver ikke borehuller.

Husk, at alt udstyr skal monteres, så det ikke forstyrrer
betjeningen af køretøjet.