810 Car Phone - Ennen puhelimen käytön aloittamista

background image

Ennen puhelimen käytön aloittamista

Ennen kuin alat käyttää autopuhelinta, lue seuraavat tiedot:

!

Puhelin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun autoon
kytketään sytytysvirta.

Kun auton sytytysvirta katkaistaan, autopuhelin ei kytkeydy
automaattisesti pois päältä. Se jää päälle

Virtakatkoajastin

-

toiminnolla määritetyksi ajaksi. Lisätietoja on kohdassa
Virtakatkoajastin sivulla 37.

!

Tarkista autopuhelimen varusteet säännöllisesti ja varmista,
että ne on asennettu oikein ja että ne toimivat kunnollisesti.

Autopuhelimen käyttöön tarvitaan voimassa oleva SIM-kortti.
Lisätietoja on kohdassa SIM-kortin asennus sivulla 16.