810 Car Phone - Virran kytkeminen puhelimeen

background image

Virran kytkeminen puhelimeen

Kun haluat kytkeä virran autopuhelimeen, käännä virta-avainta.
Autopuhelin on liitetty sytytysjärjestelmään, joten sytytysvirran
kytkeminen päälle kytkee automaattisesti virran autopuheli-
meen.

Jos näyttöön tulee ilmoitus

SIM hylätty

, vaikka SIM-kortin

tarkistuksen mukaan kortti on asennettu oikein, ota yhteys
verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan.

Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, näppäile se (näkyy
muodossa ****).
Vahvista PIN-koodi painamalla

-näppäintä.

Kun olet antanut oikean PIN-koodin, autopuhelin ottaa auto-
maattisesti käyttöön käyttäjäprofiilin, jota on käytetty viimeksi
silloin, kun puhelimessa oli virta. Jos puhelinluettelon muistiin
ei ole lisätty merkintöjä tälle käyttäjäprofiilille, autopuhelin
kysyy, haluatko kopioida puhelinluettelomerkintöjä SIM-kortin
muistista puhelimen muistiin tälle käyttäjäprofiilille.

!

Autopuhelimessa näkyvät merkinnät ovat sisäisessä
puhelinluettelon muistissa, eivät käytössä olevalla SIM-
kortilla.