810 Car Phone - Saapuvan puhelun vastaanottaminen tai hylkääminen

background image

Saapuvan puhelun vastaanottaminen tai
hylkääminen

Voit ottaa vastaan tai hylätä saapuvan puhelun seuraavasti:
X Voit ottaa saapuvan puhelun vastaan painamalla

-näppäintä. Kun puhelu päättyy, lopeta se painamalla
-näppäintä.

X Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla

-näppäintä.

Jos

Siirto, kun nro on varattu

-toiminto on käytössä

(verkkopalvelu) ja saapuvat puhelut on ohjattu toiseen
numeroon (esimerkiksi vastaajapalvelun numeroon), myös
hylätyt numerot siirretään tähän numeroon. Lisätietoja on
kohdassa Soitonsiirto sivulla 34.

background image

Valikon käyttäminen

22

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.