810 Car Phone - Soittaminen äänivalinnan avulla

background image

Soittaminen äänivalinnan avulla

Voit soittaa äänivalinnan avulla
seuraavasti:

X Paina -näppäintä. Kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee

teksti

Sano nimi

.

X Sano haluamaasi numeroon liittyvä äänitunniste

äänekkäästi ja selvästi.

Autopuhelin toistaa äänitunnisteen ja valitsee
automaattisesti siihen liittyvän numeron 1,5 sekunnin
kuluttua.

X Voit peruuttaa äänivalinnan painamalla -näppäintä.

!

Kun GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus lähettää tai
vastaanottaa dataa, et voi soittaa puheluja äänivalinnan

background image

Asetukset

42

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

avulla. Jos haluat soittaa puhelun äänitunnisteen avulla,
sulje ensin GPRS-yhteyttä käyttävä sovellus.