810 Car Phone - Näytä viestipohjat

background image

Näytä viestipohjat

Autopuhelimeen voi tallentaa 10 viestipohjaa, joita voi lähettää
tekstiviesteinä. Viisi vakioviestipohjaa tulee autopuhelimen
mukana. Voit tallentaa viisi muuta viestipohjaa sinulle
lähetetyistä tekstiviesteistä. Seuraavat vaihtoehdot ovat
käytettävissä:
X Paina -näppäintä.
X Selaa

Viestit

-valikkoon pyörittämällä

-näppäintä ja

paina

-näppäintä, jolloin saat esiin vaihtoehtojen

luettelon.

background image

Puhelutiedot

28

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Selaa

Näytä viestipohjat

-vaihtoehdon kohdalle

pyörittämällä

-näppäintä ja paina

-näppäintä,

jolloin saat esiin luettelon.

X Selaa viestipohjaluetteloa pyörittämällä

-näppäintä ja

valitse haluamasi viestipohja painamalla

-näppäintä.

X Vahvista viestipohjan valinta painamalla

-näppäintä

uudelleen.

X Selaa haluamasi vaihtoehdon kohdalle pyörittämällä

-

näppäintä ja valitse se painamalla

-näppäintä.

X Noudata näyttöön tulevia ohjeita.