810 Car Phone - Sisällysluettelo

background image

Sisällysluettelo

Turvallisuutesi vuoksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Verkkopalvelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tietoja lisävarusteista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.

Yleistä tietoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Autopuhelimen ja sen varusteiden yleiskuvaus 7
Ennen puhelimen käytön aloittamista . . . . . . 11
Myyntipakkauksen tunnistetarrat . . . . . . . . . . 11
SIM-kortin käyttöä varten tarvittavat
tunnusluvut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.

Puhelimen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Näytön symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Luurin perusosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.

Näin pääset alkuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

SIM-kortin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
ja off-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.

Puhelutoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Äänivalinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Numeron valinta puhelinluettelosta
(nimihaku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Numeron uudelleenvalinta . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Soittaminen näppäimistön avulla . . . . . . . . . . 19
Soittaminen Navi

TM

wheel -näppäimen avulla 19

Suosikkiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koputuspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Puhelunaikaiset toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Saapuvan puhelun vastaanottaminen
tai hylkääminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.

Valikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Valikkotoimintoon pääseminen . . . . . . . . . . . . 22
Valikkoluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6.

Valikkotoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Puhelutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Osoitekirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Äänten asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Äänitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Langaton Bluetooth-tekniikka . . . . . . . . . . . . . 44
Käyttäjätiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

background image

Sisällysluettelo

4

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7.

Tietoliikenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Langaton Bluetooth-tekniikka . . . . . . . . . . . . . 49
Käyntikortin lähettäminen
ja vastaanottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
GPRS (General Packet Radio Service) . . . . . . . 49
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) . . 50
Puhelimen käyttöön liittyviä tietoja . . . . . . . . 50

8.

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Nokia 810 -autopuhelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Turvallisuus etusijalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Toimintotesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Toimitettavat osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9.

Huolto-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

10. Tärkeätä tietää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Liikenneturvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Käyttöympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Elektroniset laitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sydämentahdistimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Räjähdysalttiit alueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ajoneuvot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hätäpuhelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hätäpuhelun soittaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 59

11. Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12. Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

background image

Turvallisuutesi vuoksi

5

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.