810 Car Phone - Åpne telefonboken

background image

Åpne telefonboken

Under en samtale kan du åpne telefonboken hvis du for
eksempel ønsker å kontrollere et nummer eller gi den andre
parten et bestemt telefonnummer.
X Bla med

for å finne et nummer i telefonboken under

en samtale.

X Trykk på for å gå ut av telefonboken og tilbake til forrige

visning.