810 Car Phone - Få tilgang til en menyfunksjon

background image

Få tilgang til en menyfunksjon

Trykk på Navi

TM

-hjulet

for å få tilgang til menyen fra

standby-displayet. Du kan da navigere i menyen ved hjelp av
følgende taster:

Drei Navi

TM

-hjulet til venstre for å bla oppover gjennom

en liste med funksjoner.

Drei Navi

TM

-hjulet til høyre for å bla nedover gjennom en

liste med funksjoner.

Trykk på Navi

TM

-hjulet for å velge ønsket alternativ.

Trykk på denne tasten for å slette en oppføring. Eller trykk
på denne tasten for å gå tilbake til forrige menynivå (se
listen over menyfunksjoner). Trykk på og hold denne
tasten nede for å tømme displayet.