810 Car Phone - Informationssymboler

background image

Informationssymboler

Betyder att ett objekt har raderats.

Betyder att det du har angivit är felaktigt eller inte går
att komma åt.

O.K. (bekräftar inställningar o.s.v.).

Indikerar extra information.

En varning eller uppmaning till försiktighet.

Betyder att meddelandet skickas (men inte att
meddelandet har tagits emot).