810 Car Phone - Tjänsten för Samtal väntar

background image

Tjänsten för Samtal väntar

När funktionen

Samtal väntar

är

aktiverad får du meddelande om
inkommande samtal när ett annat
samtal redan pågår. Med den här
funktionen kan du ta emot samtalet
(nätverkstjänst).

Följande inställningar kan göras för funktionen:
y

Aktivera

Med det här alternativet aktiveras funktionen Samtal
väntar.

y

Avbryt

Med det här alternativet avaktiveras funktionen Samtal
väntar.

y

Kontroll. status

Välj det här alternativet när du vill veta om tjänsten är aktiv
eller inte (nätverksförfrågan).

X Tryck på

om du vill ta emot ett inkommande samtal när

du redan har ett pågående samtal. Då placeras det första
samtalet i kö.

X Tryck på

när du vill växla mellan det aktiva samtalet och

det samtal som står i kö.

X Tryck på när du vill avsluta det aktiva samtalet och

återgå till det samtal som väntar.

Mer information finns i "Samtal väntar" på sidan 35.