810 Car Phone - Før du aktiverer telefonen

background image

Før du aktiverer telefonen

Læs oplysningerne nedenfor, før du aktiverer biltelefonen:

!

Telefonen tændes automatisk med bilens tænding.

Når du slukker for bilens tænding, slukkes biltelefonen ikke
automatisk: Den er stadig aktiveret i den tidsperiode, der er
angivet vha. funktionen

Timer for slukning

. Se Timer for

slukning på side 36, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

!

Kontroller telefonudstyret regelmæssigt for at sikre, at det
er monteret korrekt og fungerer korrekt.

Der kræves et gyldigt SIM-kort til betjening af biltelefonen. Se
Installation af SIM-kortet på side 17, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

background image

Pakkens mærkater

11

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.