810 Car Phone - Hurtig adgang til telefonbogen

background image

Hurtig adgang til telefonbogen

Der findes en genvejsfunktion til
telefonbogen, så du lettere kan finde et
ønsket telefonnummer og foretage et
opkald.

X Hvis du vil finde en bestemt telefonbogspost, skal du i

standby-displayet rulle med

til det første bogstav i

navnet, som det er indtastet i telefonbogen, og trykke på

.

X Rul med

til det ønskede navn, og tryk på

for at

ringe nummeret op.

!

Før du kan bruge denne funktion, skal du oprette poster i
telefonbogen. Se Hentning af kontakter på side 46, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.

!

Du kan tildele op til 5 telefonnumre til ethvert navn, der er
indtastet i telefonbogen. Se Kontakter på side 30, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.