810 Car Phone - Optager

background image

Optager

Denne funktion fungerer som en
diktafon, hvor du kan optage personlige
talebeskeder. Du kan tage op til 10
optagelser med en samlet optagetid på

3 minutter. Hvis du vil starte optagelsen fra standby-displayet,
skal du trykke på og holde tasten nede på håndsættet. Hvis
du vil afspille en optaget talebesked, skal du vælge

Afspil

i

Optag

menuen.