810 Car Phone - 12. Ordliste

background image

12. Ordliste

DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er de toner, du hører,
når du trykker på nummertasterne på telefonens tastatur. Med
DTMF-toner kan du kommunikere med telefonsvarere,
computerbaserede telefonisystemer osv.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) aktiverer trådløs
dataoverførsel. Du skal bruge et GPRS-adgangspunkt fra din
netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få trådløs adgang
til datanetværk. Se GPRS (General Packet Radio Service) på side
49, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

GSM

GSM (Global System for Mobile Communication) er den
tekniske standard for mobile radionetværk.

HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) gør dataforbindelser
hurtigere for attraktive GSM-datatjenester. Se HSCSD (High
Speed Circuit Switched Data) på side 50, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

IMEI

IMEI er enhedens serienummer og leveres med biltelefonsættet.

PIN-kode

PIN-koden (Personal Identification Number) er en 4- til 8-cifret
kode, der beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-
koden leveres med SIM-kortet. Yderligere oplysninger findes
under Adgangskoder, der skal bruges til SIM-kortet på side 11.

PUK-kode

PUK-koden (Personal Unblocking Key) er en 8-cifret kode, der er
påkrævet, hvis en deaktiveret PIN-kode skal ændres.

PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du mister koden, eller
den ikke er leveret med SIM-kortet, skal du kontakte
netværksoperatøren.

SIM-kort

SIM-kortet (Subscriber Identity Module) indeholder alle
oplysningerne, som det trådløse netværk skal bruge til at
identificere netværksbrugeren. SIM-kortet indeholder også
sikkerhedsrelaterede data.

SMS

Netværkstjenesten SMS (Short Message Service) giver mulighed
for at sende korte tekstbeskeder (på op til 160 tegn) til
mobiltelefoner og for at modtage korte tekstbeskeder fra andre
mobiltelefonbrugere, hvis denne tjeneste er aktiveret.

SMSC-nummer

SMSC-nummeret (Short Message Service Centre) skal bruges til
at sende korte beskeder.