810 Car Phone - Display

background image

Display

Når biltelefonen er klar til brug, og
der endnu ingen tegn er indtastet,
vises standby-displayet som i
figuren. Desuden vises
netværksoperatørens logo.

Hvis du vil aktivere en funktion vha.
en stemmekode, skal du først kalde
stemme-displayet. Det gøres ved
fra standby-displayet at trykke på

Du kan justere displaybelysningen til dagslys eller natlys, så
ydeevnen optimeres. Se Indstillinger for baggrundslys på
side 35, hvis du ønsker yderligere oplysninger.