810 Car Phone - Displayindikatorer

background image

Displayindikatorer

Indikatorerne, der er vist nedenfor, kan vises på displayet.

Viser det trådløse netværks signalstyrke for den aktuelle
placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.

Angiver et igangværende opkald.

Du har modtaget en eller flere tekstbeskeder.
Angiver ulæste tekstbeskeder.

Omstillingsfunktionen er aktiveret (netværkstjeneste).
Se Omstilling på side 34.

Hjemzonetjenesten er aktiv (netværkstjeneste).

Du kan indtaste tal.

Drej Navi

TM

-hjulet til venstre.

Du kan tale nu.

Drej Navi

TM

-hjulet til højre.

Du kan indtaste bogstaver.

Viser, at roaming er aktiv.

background image

Displayindikatorer

13

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Netværket har deaktiveret krypteringsfunktionen.

Ringetonen er slukket.

Trådløs Bluetooth-teknologi er aktiveret. Se Trådløs
Bluetooth-teknologi på side 44.

Brugerprofil 1 er i brug.
Se Skift af bruger på side 47.

Brugerprofil 2 er i brug.
Se Skift af bruger på side 47.