810 Car Phone - Alfanumerisk tastatur

background image

Alfanumerisk tastatur

Brug disse taster til at indtaste tal 0-9, bogstaver og andre tegn.
Der er tildelt flere tegn til hver tast. Hvis du vil indtaste et tegn,
skal du trykke flere gange på den relaterede tast, indtil du når
det ønskede tegn.
Indtastning af tal og tegn.
X Hvis du vil indtaste et tal, skal du trykke på nummertasten

og holde den nede i ca. et sekund.

X Tryk gentagne gange på for at indtaste tegn.
X Tryk på for at indtaste et mellemrum.
X Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tryk på

for at afslutte et opkald.

for at slette et tegn eller et tal,
der er indtastet.

for at vende tilbage til det forrige
menupunkt eller display.

background image

Grundlæggende komponenter i håndsættet

16

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Brug Navi

TM

-hjulet

for at flytte markøren i den

indtastede tekst.

Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet "C", skal du trykke på

tre

gange. Når den blinkende markør vises til højre for det
indtastede bogstav, kan du vælge det næste tegn, der skal
indtastes. Gentag disse trin, indtil indtastningen er færdig.

!

Proceduren ovenfor gælder kun for indtastning af tekst.

Forsigtig!

Når du er færdig med at bruge håndsættet, skal du sørge for, at
det er sikkert placeret i holderen. Et løst håndsæt kan forårsage
personskade, hvis du skal bremse hårdt op eller kommer ud for
en ulykke.

background image

Kom godt i gang

17

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.