810 Car Phone - Funktionsomskiftere

background image

Funktionsomskiftere

Funktionsomskifterne omfatter fire taster
og et Navi

TM

-hjul. Afhængigt af den

valgte indstilling kan du vælge mellem
følgende muligheder:

Tryk på og hold nede

nødopkaldsfunktionen er aktiv.

Tryk på

for at acceptere et indgående
opkald.

for at få vist listen over de
seneste 10 telefonnumre, du har
ringet til eller forsøgt at ringe til.

for at ringe et nummer op.

Tryk på og hold nede

for at slette tekst, tal eller andre
indtastninger.

for at vende tilbage til standby-
displayet.

background image

Grundlæggende komponenter i håndsættet

15

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Navi

TM

-hjulet

Drej Navi

TM

-hjulet for at justere ringetonens lydstyrke for

et indgående opkald eller højttalerens lydstyrke under et
igangværende opkald. Du kan også bruge Navi

TM

-hjulet til

at rulle i en menu.

Drej Navi

TM

-hjulet til venstre i standby-displayet

for at indtaste et telefonnummer. Hvis du er i stemme-
displayet og drejer Navi

TM

-hjulet til venstre, ruller du forbi

stemmekommandoerne, og du kan f.eks. vælge en, der
skal afspilles igen.

Drej Navi

TM

-hjulet til højre i standby-displayet

for at søge efter en telefonbogsindtastning startende med
A, B, C... .
Hvis du er i stemme-displayet og drejer Navi

TM

-hjulet til

højre, ruller du forbi stemmekoderne, du har angivet til
taleopkald, og du kan f.eks. vælge en, der skal afspilles
igen.

Tryk på Navi

TM

-hjulet

for at få adgang til en funktion i en bestemt kontekst:
– for at starte menuen og vælge et punkt.
– for at vælge et element på en liste.
– for at starte valgmuligheder og vælge et element.

Denne tast aktiverer følgende funktioner fra standby-
displayet:

X Tryk på for at slukke for højttaleren.

Et indgående opkald angives af et blinkende display.

X Tryk på og hold nede for at slukke telefonen. Tryk for at

vende tilbage til standby-displayet.

X Tryk på for at skifte indgående eller igangværende opkald

fra biltelefonen til et kompatibelt, linieparret headset og
tilbage efter behov.

Denne tast aktiverer følgende stemmefunktioner fra
standby-displayet:

X Tryk på for at aktivere taleopkald og stemmekommandoer.
X Tryk på og hold nede for at aktivere optagelse (også under

igangværende opkald).