810 Car Phone - Installation af SIM-kortet

background image

Installation af SIM-kortet

Forsigtig!

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

!

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget,
hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du
håndterer, indsætter eller fjerner kortet.

X Sluk for bilen, før du indsætter SIM-kortet.
X Tryk forsigtigt på låsen på

radioenhedens hus (1) for at åbne,
og løft coveret (2).

X Skub SIM-kortholderen (3) som

vist for at låse den op.

X Åbn SIM-kortholderen ved at løfte

den op på den ene side som vist i
figur (4).

X Indsæt forsigtigt SIM-kortet i

holderen (5). Kontroller, at SIM-
kortet er isat korrekt, og at det
guldbelagte kontaktområde på
kortet vender mod dig.

X Skub SIM-kortholderen ned til

dens oprindelige position, og lås
den på plads ved at lade den glide i
pilens retning. Luk radioenhedens
cover, og kontroller, at det låses
fast.

background image

Tændt og slukket

18

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.