810 Car Phone - Tændt og slukket

background image

Tændt og slukket

Forsigtig!

Hvis brug af trådløs telefon er forbudt, eller hvis det kan
forårsage forstyrrelser eller være farligt, skal du skifte
biltelefonen til slukket tilstand. Så er biltelefonen deaktiveret,
selvom bilen er tændt.