810 Car Phone - Slukket

background image

Slukket

Sådan slukkes telefonen, når bilen er
tændt:

X Tryk på , og hold tasten nede.
X Tryk derefter på , og hold tasten nede.

Når biltelefonen er slukket, ser displayet ud som på figuren
ovenfor.

X Tryk på

for at tænde for biltelefonen igen.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.

background image

Opkaldsfunktioner

19

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.