810 Car Phone - Slukning af telefonen

background image

Slukning af telefonen

Når du slukker for bilens tænding, slukkes biltelefonen ikke
automatisk: Den er stadig aktiveret i den tidsperiode, du har
angivet vha.

Timer for slukning

. Derefter slukkes telefonen

automatisk.

!

Fabriksindstillingerne for

Timer for slukning

er fem

minutter.