810 Car Phone - Tænding af telefonen

background image

Tænding af telefonen

Biltelefonen tændes ved at dreje tændingsnøglen. Biltelefonen
er tilsluttet tændingssystemet, så den tændes automatisk, når
tændingen aktiveres.

Hvis beskeden

SIM afvist

vises på displayet, selvom en kontrol

har vist, at SIM-kortet er isat korrekt, skal du kontakte
netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få hjælp.

Hvis du bliver bedt om at indtaste PIN-koden, skal du indtaste
PIN-koden, der vises som ****.
Tryk på

for at bekræfte PIN-koden.

Når du har indtastet den korrekte PIN-kode, aktiverer
biltelefonen automatisk den brugerdataprofil, der blev brugt,
sidste gang telefonen blev tændt. Hvis der ikke er lavet
indtastninger i telefonbogens hukommelse for denne bestemte
brugerprofil, bliver du spurgt, om du vil kopiere
telefonbogsposterne fra SIM-kortets hukommelse til telefonens
hukommelse for denne brugerprofil.

!

Biltelefonposterne repræsenterer posterne i den interne
telefonbogshukommelse og ikke dem på det SIM-kort, der
bruges.