810 Car Phone - Accept eller afvisning af et indgående opkald

background image

Accept eller afvisning af et indgående
opkald

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående opkald:
X Tryk på

for at acceptere et indgående opkald, og tryk på

for at afslutte det, når du er færdig.

X Tryk på

for at afvise et indgående opkald.

Hvis funktionen

Omstil ved optaget

er blevet aktiveret

(netværkstjeneste), og de indgående opkald omstilles til et
andet nummer, f.eks. din telefonsvarers nummer, omstilles
opkald, du har afvist, også til dette nummer. Se Omstilling på
side 34 for at få yderligere oplysninger.

background image

Brug af menuen

23

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.