810 Car Phone - Banke på-tjeneste

background image

Banke på-tjeneste

Hvis funktionen

Banke på

er aktiveret,

får du besked om indgående opkald,
mens et andet opkald er i gang. Med
denne funktion kan du acceptere dette
opkald (netværkstjeneste).

Følgende indstillinger er tilgængelige for denne funktion:
y

Aktivér

Dette valg aktiverer banke på-tjenesten.

y

Annuller

Dette valg deaktiverer banke på-funktionen.

y

Kontrol. status

Vælg denne mulighed, hvis du vil vide, om denne tjeneste i
øjeblikket er aktiv for biltelefonen (netværksforespørgsel).

X Tryk på

for at acceptere et indgående opkald, mens du

er i gang med et aktivt opkald. Det første opkald sættes
derefter i venteposition.

X Tryk på

for at skifte mellem det aktive opkald og

opkaldet i venteposition.

X Tryk på for at afslutte opkaldet, der i øjeblikket er aktivt,

og returner til opkaldet i venteposition.

Se "Banke på" på side 35, hvis du ønsker yderligere oplysninger.