810 Car Phone - Brug af Navi

background image

Brug af Navi

TM

-hjulet til at foretage et

opkald

Du kan bruge Navi

TM

-hjulet til at angive et telefonnummer og

foretage et opkald.
X Rul med

i standby-displayet til det første tal i

telefonnummeret, og tryk på

for at vælge det.

X Gentag dette trin for de andre tal, der udgør det ønskede

nummer, indtil hele telefonnummeret vises på displayet.

X Tryk på

for at foretage opkald til nummeret.