810 Car Phone - Foretagelse af et opkald vha. tastaturet

background image

Foretagelse af et opkald vha. tastaturet

Du kan også foretage et opkald ved at indtaste et navn på
tastaturet.
X Indtast det ønskede telefonnummer i standby-displayet ved

at trykke på nummertasterne

til

.

X Hvis du har indtastet nummeret forkert, skal du trykke på

for at slette det.

X Tryk på

for at ringe til nummeret, der er vist på

displayet.