810 Car Phone - Listen med foretrukne

background image

Listen med foretrukne

Du kan angive op til 15 navne tildelt til telefonnumrene i
telefonbogen på denne liste. Listen med foretrukne giver dig
mulighed for hurtigt at få fat i numre, du ofte ringer til.

Sådan får du vist listen fra standby-displayet:
X Tryk på .
X Rul med

til den ønskede post, og tryk på

for at

vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.
X Tryk på

for at ringe til nummeret.

background image

Banke på-tjeneste

21

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.