810 Car Phone - Opringning fra telefonbogen (navnesøgning)

background image

Opringning fra telefonbogen
(navnesøgning)

Du kan ringe til et nummer ved blot at
vælge navnet i telefonbogen:

X Rul med

i standby-displayet til det ønskede bogstav i

alfabetet i telefonbogen, og tryk på

for at åbne listen

med navne, der begynder med dette bogstav.

X Rul med

til det ønskede navn, og tryk på

for at

ringe nummeret op, der er gemt med navnet.

background image

Genopkald

20

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

!

Du kan føje op til fem telefonnumre til en post i
telefonbogen og bruge forskellige symboler for at skelne
mellem posterne. Det første nummer, der gemmes under et
navn, indstilles automatisk til at være standardnummer og
angives med

(Generelt). Andre nummertyper er

(Mobil),

(Privat),

(Arbejde) og

(Fax).

Sådan ringes til et af de andre numre,
der er gemt med et navn:

X Tryk på

, og rul med

til det ønskede symbol eller

telefonnummer.

X Tryk på

for at ringe til nummeret.