810 Car Phone - Taleopkald

background image

Taleopkald

Det er muligt at foretage et
telefonopkald ved blot at sige en
stemmekode, der er føjet til et nummer i
telefonbogen. Der kan føjes navnekoder

til op til 15 af numrene, der er gemt i telefonbogen. Alle talte
ord som f.eks. navnet på en person kan bruges som stemmekode
til et taleopkald.

Inden du bruger taleopkald skal du huske følgende:
y Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige

af brugerens stemme.

y Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag

dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.

y Hold telefonen i normal position i nærheden af øret, når du

optager en stemmekode eller foretager et opkald ved at
udtale en stemmekode.

y Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og

undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige
numre.

!

Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev
optaget. Dette kan være svært i støjende omgivelser eller i
nødsituationer, så du bør være opmærksom på, at
stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

!

Før du kan bruge denne funktion, skal du optage
stemmekoder for numre, der er gemt i biltelefonens
telefonbog. Det gør du ved at indtale en stemmekode og føje
den til det relaterede nummer i telefonbogen. Se
Stemmekoder på side 39, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

X Hvis du vil foretage et taleopkald, skal du trykke på for at

åbne stemme-displayet. Du hører en tone, og beskeden

Tal

nu

vises på displayet.

X Indtal stemmekoden, der hører til det ønskede nummer, højt

og tydeligt.

Biltelefonen angiver, at den har genkendt stemmekoden,
ved at afspille den optagede stemmekode og derefter
automatisk ringe til det tildelte nummer 1,5 sekunder
senere.