810 Car Phone - Åbning af telefonbogen

background image

Åbning af telefonbogen

Under et opkald får du måske brug for at åbne telefonbogen for
f.eks. at kontrollere et nummer eller for at give den person, der
ringer op, et bestemt nummer.
X Rul med

for at finde et nummer i telefonbogen under

et opkald.

X Tryk på for at afslutte telefonbogen og returner til det

forrige display.