810 Car Phone - Send DTMF

background image

Send DTMF

Der kan f.eks. bruges DTMF-tonestrenge til at sende
adgangskoder eller til at få adgang til telefonsvareren.
Brug håndsættet til at indtaste det ønskede nummer. Straks
efter du har trykket på en tast, sendes det relaterede nummer
som en DTMF-tone.
X Tryk på for at afslutte denne valgmulighed og returner til

det forrige display.

!

Hvis du trykker på

, returneres til opkaldsdisplayet.

Alle igangværende opkald forbliver aktive.

background image

Accept eller afvisning af et indgående opkald

22

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.