810 Car Phone - Slå lyden fra for opkaldet

background image

Slå lyden fra for opkaldet

Hvis du ønsker det, kan du slå lyden fra
for et igangværende opkald ved at vælge

Lyd fra

, der slukker for mikrofonen.

Beskeden

Lyd slået fra

vises derefter på

displayet.

X Tryk på

for at slå lyden til for mikrofonen.