810 Car Phone - Adgang til en menufunktion

background image

Adgang til en menufunktion

Du kan åbne menuen fra standby-displayet ved at trykke på
Navi

TM

-hjulet

. Derefter kan du navigere i menuen vha.

følgende taster:

Drej Navi

TM

-hjulet til venstre for at rulle op gennem en

liste med funktioner.

Drej Navi

TM

-hjulet til højre for at rulle ned gennem en

liste med funktioner.

Tryk på Navi

TM

-hjulet for at vælge en ønsket indstilling.

Tryk på denne tast for at slette en oprettet post. Eller tryk
på denne tast for at returnere til det forrige menuniveau
(se listen over menufunktioner). Tryk på denne tast, og
hold den nede for at rydde displayet.