810 Car Phone - Beskeder

background image

Beskeder

Du kan modtage og læse korte SMS'er på
biltelefonen og skrive, sende og gemme
SMS-beskeder.

Men før du kan sende dine egne korte beskeder, skal du foretage
nogle nødvendige

BESKEDINDSTILL.

.

!

Husk, at trafiksikkerheden altid kommer først. Brug ikke en
håndholdt telefon under kørsel, og brug kun funktionerne i
biltelefonen, når trafikken tillader dette.

!

Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan
telefonen vise følgende ord

Beskeden er sendt

. Dette

betyder kun, at beskeden er sendt fra biltelefonen til
nummeret på SMS-beskedcentralen, som er indkodet i
telefonen. Det betyder ikke, at meddelelsen er modtaget af
modtageren.