810 Car Phone - Svar via samme central (netværkstjeneste)

background image

Svar via samme central (netværkstjeneste)

Svar på SMS-beskeder håndteres normalt af den SMS-central,
som afsenderen abonnerer på.

Svar via samme central

gør det

muligt for modtageren af beskeden at sende et svar via din
beskedcentral.

Sådan angiver du disse indstillinger:
X Tryk på

, når displayet er i standby-tilstand, for at åbne

menuen.

X Rul til

Beskedindstillinger

, og tryk på

for at vælge dette

menupunkt.

X Rul til den ønskede indstilling, og tryk på

for at vælge

den.

X Følg instruktionerne i displayet.