810 Car Phone - Oprettelse af besked

background image

Oprettelse af besked

Med håndsættet kan du skrive og sende SMS'er.
X Tryk på

, når displayet er i standby-tilstand for at åbne

menuen.

X Rul til menuen

Beskeder

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul til

Opret besked

, og tryk på

for at vælge denne

indstilling.

X Brug det alfanumeriske tastatur på det ekstra telefonrør til

bilen til at skrive din SMS-besked. Se "Alfanumerisk
tastatur" på side 15, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

X Når du er færdig med at skrive beskeden, skal du trykke på

.

Du kan vælge mellem fire indstillinger for denne funktion: