810 Car Phone - Vis skabeloner

background image

Vis skabeloner

Biltelefonen kan gemme op til 10 skabeloner, der kan sendes
som korte beskeder. Der leveres fem standardskabeloner med
biltelefonen. Du kan yderligere gemme fem skabeloner fra korte
beskeder, der er sendt til dig. Du kan vælge mellem følgende
indstillinger:
X Tryk på

.

X Rul med

til menuen

Beskeder

, og tryk på

for at

få vist indstillingerne.

X Rul med

til

Vis skabeloner

, og tryk på

for at få

vist listen.

X Rul med

gennem listen over skabeloner, og tryk på

for at vælge den ønskede skabelon.

X Tryk på

igen for at bekræfte valget af skabelon.

background image

Opkaldsinfo

29

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Rul med

til den ønskede indstilling, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises i displayet.