810 Car Phone - Hentning af kontakter

background image

Hentning af kontakter

Du kan bruge denne funktion til at kopiere telefonbogsposter
fra et SIM-kort, der er indsat i biltelefonen, eller fra en
kompatibel mobiltelefon, som understøtter trådløs Bluetooth-
teknologi, til biltelefonens hukommelse.

!

Denne funktion er vigtig, fordi du ikke har direkte adgang til
de telefonbogsposter, der er gemt på et SIM-kort, som er sat
i biltelefonen. Hvis du vil have adgang til disse numre, skal
du først kopiere dem til biltelefonens hukommelse.

Sådan vælges en hentningsmulighed fra standby-displayet:

X Tryk på

for at få adgang til disse indstillinger.

X Rul med

til menupunktet

Brugerdata

, og tryk på

for at vælge det.

X Rul med

til

Hent kontakter?

, og tryk på

for at få

vist listen.

X Rul med

til

SIM-kort til bil

for at vælge en linieparret

telefon med Bluetooth-teknologi eller for at starte en

background image

Brugerdata

47

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

søgning efter enheder, der understøtter trådløs Bluetooth-
teknologi. Tryk på

for at bekræfte valget.