810 Car Phone - Linieparrede enheder med Bluetooth-teknologi

background image

Linieparrede enheder med Bluetooth-teknologi

!

Du kan angive, at den kompatible mobiltelefon godkendes,
så ingen separat accept eller godkendelse er nødvendig ved
oprettelse af forbindelse til biltelefonen via trådløs
Bluetooth-teknologi. Det gør du ved i menuen "Vis
forbundne enheder" at deaktivere valget "Anmod om
godkendelse" ved at vælge indstillingen "Fra". Se i
mobiltelefonens brugervejledning, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

X Rul med

til den linieparrede enhed, der understøtter

trådløs Bluetooth-teknologi (navnet vises på listen), hvis
telefonbogsposter du vil kopiere til biltelefonens
hukommelse.

X Start kopieringen af telefonbogen ved at trykke på

.