810 Car Phone - Skift af bruger

background image

Skift af bruger

Du kan gemme to brugerprofiler i biltelefonen, og de kan bruges
efter behov. Indstillingerne for hver brugerprofil kan tilpasses,
så de svarer til brugerens særlige krav. Profilerne vises konstant
på displayet vha. to indikatorer:

Bruger 1

Bruger 2

X Hvis du vil oprette en profil med displayet i standby, skal du

vælge menuen

Brugerdata

og trykke på

for at vælge

den.

X Rul med

til

Skift bruger

, og tryk på

for at vælge

punktet.

X Rul med

til den ønskede brugerprofil, og tryk på

for at vælge den.