810 Car Phone - Valg for hentning

background image

Valg for hentning

Du kan kopiere telefonbogsdata fra enhver kompatibel
mobiltelefon, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, til
biltelefonen. Biltelefonen indeholder tre praktiske valg:
y

SIM- og telefonhukom.

Dette er standardindstillingen, der giver mulighed for at
kopiere både telefonbogsdata fra mobiltelefonens SIM-kort
og fra telefonbogens hukommelse til biltelefonens
hukommelse.

background image

Brugerdata

48

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

y

SIM-hukommelse

Vælg denne mulighed, hvis du kun vil hente telefonbogsdata
fra mobiltelefonens SIM-kort til biltelefonen.

y

Telefonhukommelse

Denne valgmulighed kopierer posterne, der er gemt i
mobiltelefonens telefonbogshukommelse, til biltelefonens
hukommelse.

Du angiver disse indstillinger ved at udføre følgende fra
standby-displayet:
X Vælg menuen

Brugerdata

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til

Indstillinger for overførsel

, og tryk på

for at få vist listen.

X Rul med

til den ønskede mulighed, og tryk på

for

at vælge den.

background image

Datakommunikation

49

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.