810 Car Phone - Angivelse af klokkeslæt og dato

background image

Angivelse af klokkeslæt og dato

X Rul med

til

Tidsindstillinger

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Rul med

til

Indstil tiden

, og tryk på

for at vælge

denne mulighed.

X Rul med

for at indstille klokkeslættet. Tryk på

for

at overtage indstillingen og fortsætte med minutter.

X Gentag ovenstående trin for at indstille minutter.
X Gentag ovenstående procedure for at få adgang til

valgmulighederne

Tidsformat

,

Indstil datoen

og

Datoformat

og angive de ønskede indstillinger.