810 Car Phone - Fabriksindstillinger

background image

Fabriksindstillinger

Du kan nulstille alle menuindstillingerne til de oprindelige
fabriksindstillinger fra standby-displayet:
X Rul med

til menuen

Indstillinger

, og tryk på

for

at vælge den.

X Rul med

til

Gendan fabriksindstillinger?

, og tryk på

for at vælge den.

X Følg instruktionerne, der vises på displayet.

Forsigtig!

Hvis du har slettet en indstilling, kan du ikke fortryde denne
handling. Dataene mistes uigenkaldeligt.