810 Car Phone - GPRS-modemindstillinger

background image

GPRS-modemindstillinger

Det er muligt at tilslutte biltelefonen til en kompatibel pc via
Bluetooth eller en kabelforbindelse og anvende telefonen som
et modem for oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en. Bemærk
dog, at du skal bruge et GPRS-adgangspunkt, før du kan gøre
det. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at
få yderligere oplysninger.

Inden du kan bruge GPRS
y Du skal abonnere på netværksoperatørens eller

tjenesteudbyderens GPRS-tjeneste.

y Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at

få de relevante oplysninger om tilgængeligheden af GPRS
og de nødvendige indstillinger.

y Indstillingerne, der kræves for at bruge GPRS-programmer,

skal gemmes på biltelefonen.

background image

Indstillinger

38

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

X Rul med

til

GPRS-modem

, og tryk på

for at

vælge denne mulighed.

X Tryk på

igen for at oprette et nyt GPRS-adgangspunkt

eller ændre et eksisterende.

X Tryk på

for at åbne valgmuligheden

Rediger adgangs-

punkt?

, og indtast navnet på GPRS-adgangspunktet vha. de

alfanumeriske taster.

X Gem indstillingen ved at trykke på

.

X Hvis du har valgt et forkert tegn, skal du trykke på

for at

slette det. Tryk på denne tast, og hold den nede, hvis du vil
slette hele posten.

Se Referenceoplysninger på side 50, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.