810 Car Phone - Opkaldsindstillinger

background image

Opkaldsindstillinger

Med denne valgmulighed kan du angive forskellige
opkaldsfunktioner. Sådan angiver du opkaldsindstillinger fra
standby-displayet:
X Vælg menuen

Indstillinger

, og tryk på

for at åbne den.

X Rul med

til

Opkaldsindstillinger

, og tryk på

for at

vælge den.