810 Car Phone - Afsendelse af mit eget nummer

background image

Afsendelse af mit eget nummer

y

Netværksafhængig

Dette aktiverer den indstilling, du har aftalt med
netværksoperatøren.

y

Til

Hvis du vælger denne mulighed, aktiveres dit opkalds-id:
Den person, du ringer til, kan derefter få vist dit
biltelefonnummer (netværkstjeneste).

y

Fra

Hvis du ikke ønsker, dit nummer skal sendes til personen, der
ringes til, skal du bruge denne valgmulighed til at deaktivere
dit opkalds-id.

X Rul med

til den ønskede valgmulighed, og tryk på

for at vælge den.

background image

Indstillinger

34

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.